תורת המידות?

נכשלת בהתמדה במבוא

לנעיצת תורת המידות

הראויות, המשוכתבות

 אָ-לָה 2012

לראווה על

קירות עורי