חודש: אוקטובר 2017

N-o-t a good enough mother

 

*** נשארנו חברים טובים שנים לאחר שחדלנו להיות "חברים".

בגר מקצוע אקדמי יוקרתי והיגר לחו"ל.

אמו תיעבה אותי. לא השתבצתי כהלכה בתבניותיה השגורות.

חורף אחד הוא הגיע לביקור מולדת.

ערב לפני הטיסה המתוכננת למולדתו החדשה, הוא התקשר ובישר בגרון חנוק מדמעות:

"היא מתה. התאבדה. והיא עשתה את זה בכוונה. בחרה להתאבד ב-ד-י-ו-ק בערב הטיסה חזרה".

***

*** להבדיל מההמשגה הוותיקה של וויניקוט ושות', good-enough-mother

 

https://www.psychologytoday.com/blog/suffer-the-children/201605/what-is-good-enough-mother