יום: 12 בנובמבר 2017

אי-כבוד

 

 

"להפסיד את התחתונים"

פשוטו כמשמעו

בהיותך תלוי בזולתך.

"כוח העזר" העביר בשגגה את

לבניך לדייר אחר

ובינתיים מישהו שניסה להיטיב

שלף זוג מפרשים ענק, פרחוני,

ששוליו מציצים כעת מבעד

לטרנינג

האפור המהוה.