?? LIBERTY CITY

ניסיונות מחיקת בני אנוש בלתי מטפוריים בעליל מתבצעים מדי רגע במדרכותיה רחובותיה ומעברי האין- חצייה של תל אביב.   ניסיונות איון בני אנוש מתבצעים בנונשלנטיות כרומית מצמררת באגביותה מאחורי הגאי […]

קרא מאמר ←